X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیر آموزش و پرورش رامسر در دیدار با کارکنان آموزشگاه اخضری بین نمود.
"محمد صادق امینی نیا" مدیر آموز ش و پرورش ر امسر در معیت "حسین کوزه گر" معاون پرورشی و تربیت بدنی در قالب پروژه مهر 94 از آموزشگاه اخضری بازدید نمود.

محمد صادق امینی نیا" گفت:آموزش و پرورش بدون معلم جایگاهی نخواهد داشت و عدم توجه به معلم یعنی تخریب شاخص های اعتقادی و فرهنگی کشور.ایشان با تاکید بر اینکه کشف و شکوفائی استعداد های دانش آموزان مهمترین ماموریت امروز آموزش و پرورش است خاطرنشان کردند:عملکرد ما دانش آموزانی هستند که به عنوان عالی ترین سرمایه های انسانی هر کشور محسوب می شوند و خروجی این دانش آموزان باید متناسب با نیازهای جامعه باشد."مدیر دستگاه تعلیم و تربیت رامسر"خطاب به مدیر و کارکنان آموزشگاه بیان نودند:تمام طرح ها و برنامه ها باید در درون کلاسها و توسط معلم قابلیت اجرایی شود. "امینی نیا" جدانمودن دو مقوله آموزش و پرورش را بزرگترین چالش امروز آموزش و پرورش دانستند وبیان نمودند: بزرگترین دغدغه امروز خانواده ها آینده تربیتی فرزندان است و باید به آداب و مهارتهای اجتماعی و اخلاقی دانش آموزان توجه ویژه نماییم.