X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حسین سروری که  به مناسبت 16آذر روز دانشجودر دانشگاه پیام نور 

فرماندار شهرستان رامسر گفت:دانشگاه مرجع علمی ، فکری  و شاخص مهمی  برای یک جامعه پویا و بالنده است.

حسین سروری که  به مناسبت 16آذر روز دانشجودر دانشگاه پیام نور حضور یافته بوددر جمع دانشجویان  طی سخنان جداگانه ای افزود:دانشگاهها شاخص برای زندگی آینده ،پویایی ،رفاه و توسعه ملی،و حیات فردای روشن کشور است.

وی اظهار داشت:در دورنمای توسعه هرجامعه، دانشگاه همواره در راس هرم بوده و نشاط اجتماعی در گرو سرزندگی و پویایی دانشگاه است.

وی بیان داشت: در گاه شمار و تقویم تاریخ روز دانشجو نماد ایستادگی در برابر استبداد و استکباربوده و اینکه دانشجویان زبان تهدید استعمار و دیکتاتوری را برنتافتند و برای اثبات حقانیت  مجاهدت جانانه و ایستادگی قهرمانانه را وجهه همت خود قرار دادند.

فرماندار رامسر افزود:نگاهی به تاریخچه جنبش دانشجویی بیانگر آن است که این جنبش از دوران قبل از انقلاب همزمان با باتاسیس دانشگاه تهران آغاز و با  نهضت امام (ره) به اوج خود رسید.

وی گفت:با توجه به نفوذ کلام رهبری انقلاب  حضور دانشجویان در کنار اقشار مختلف برجسته بوده و دانشگاهها به یکی از مهمترین کانون های انقلاب تبدیل شدند.

وی بیان داشت:امروز نیز دانشجویان ما مظهر خردورزی ،اندیشه مداری ،آرمان خواهی ،عدالت خواهی بوده و افق روشنی را در مسیر بالندگی دارند.

وی ادامه داد:باید کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها تقویت و بینش سیاسی و روح خلاقیت و پرسشگری تقویت شود.