X
تبلیغات
رایتل

بازدید شهردار کتالم و ساداتشهر باتفاق عضو محترم شورای اسلامی شهر و مسئولین فنی و خدمات  شهرداری از نقاط مختلف شهر و پروژه های در حال اجرای شهرداری