X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

"داود تقی نیا" معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران بیان نمود.
"داود تقی نیا" معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرور ش استان مازندران در معیت مدیر و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش رامسر در نشست شورای دبیران آموزشگاه شهید شفیعین حضور یافت.
 

"داود تقی نیا" معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرور ش استان مازندران در معیت مدیر و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش رامسر در نشست شورای دبیران آموزشگاه شهید شفیعین حضور یافت. "تقی نیا " گفت: آموزش و پرورش زیرساخت و پایه توسعه هر کشور است و معلمان نیز بالاترین جایگاه و منزلت را دارند. وی با توجه به الگو بودن معلمان در جامعه افزود:خانواده ها معلمان را با اعتمادترین افراد جامعه می دانند و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دستگاه وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه فرا حاکمیتی است.عضو شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران اجرای نظام رتبه بندی معلمان را در تاریخ آموزش و پرورش بی سابقه دانست و خاطرنشان کرد هدف از اجرای این طرح افزایش انگیزه و شور و اشتیاق فراوان جهت تدریس معلمان می باشد وی توسعه هر کشور را منوط به با سوادی افراد آن جامعه بر شمرد و جنس کار در سوادآموزی را متفاوت با سایر حوزه ها دانست. معاون سوادآموزی مازندران اظهار داشت : معرفی معلمان علاقه مند جهت بهرمندی در حوزه سوادآموزی و استفاده از تجربیات و مهارت های تدریس فرهنگیان را مهمترین راه برای پیشبرد اهداف سوادآموزی و گامی موثر در این عرصه برشمرد.