حضور خیر نیک اندیش حاج عباس حریری صورت گرفت.
به همت خیر نیک اندیش حاج عباس حریری مبلغ یک میلیارد ریال بابت احداث یک باب کتابخانه دانش آموزی و ساختمان چند منظوره در محل محوطه ی آموزشگاه حاج عباس حریری توسط این خیر نیک اندیش داده شده است.
 

این جلسه که با حضور حاج اقا قاسمی معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، مدیر آموز ش و پرورش رامسر و جمعی دیگر از کارشناسان اداره در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد قول مساعدت مبلغ یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان توسط این خیر نیک اندیش داده شد.