X
تبلیغات
زولا

با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر صورت گرفت.
"محمد صادق امینی نیا" مدیر آموزش و پرورش رامسر با معیت معاون آموزشی و کارشناسی حراست به منظور بررسی وضعیت آموزشی و تربیتی آموزشگاه و بررسی چالش ها و مشکلات موجود با مدیر و کارکنان اداری آموزشگاه شهید کوزه گر طی یک نشستی به گفت و گو پرداختند.
مدیرآموزش و پرورش رامسر گفت: هنرستان ها به لحاظ توانمندی ها و ظرفیت های موجود بهترین مکان برای تحقق بخشیدن به شعار مقام معظم رهبری در همت اجرای اقتصاد مقاومتی می باشد. "امینی نیا" گفت:باید فصل جدیدی در هنرستان ها شروع شود. "مدیر دستگاه تعلیم و تربیت رامسر"خاطرنشان نمود:هنرستان ها باید توانمندی ها و ظرفیت های خود را در شروع سال تحصیلی به نمایش عموم قرار دهند تا دید مردم و مسوولین نسبت به هنرستان ها پررنگ تر شود. مدیر آموزش و پرورش رامسر معلمان را رکن اساسی و پیشرفت هر جامعه ای محسوب داشتن دواز مدیران مدارس خواستند که در ایجاد انگیزه بین همکاران از هیچ کوششی دریغ نورزند. ایشان به نقل قول از آقای سحرخیز معاون پشتیبانی وزارت متبوع از اختصاص تجهیزات و حمایت های پشتیبانی به هنرستان ها در شروع سال تحصیلی قرار داد.