X
تبلیغات
زولا

مرحله کشوری بیست و سومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد در بخش دختران از تاریخ 03/06/94 لغایت 05/06/94 و در بخش پسران از تاریخ 06/06/94 لغایت 08/06/94 با حضور دانش‌آموزان برگزیده مرحله نهایی (قطبی) در استان کردستان شهر سنندج برگزار خواهد شد. قرآن آشنایی با سوره های قرآن؛ سوره مبارکه « اسراء »

این کنگره به عنوان با سابقه ترین فعالیت قرآنی مدارس استعدادهای درخشان در طول 23 سال متوالی از سال 1370 تا 1393 با هدف شناسایی و گزینش دانش آموزان برگزیده در رشته های مختلف قرآن کریم در مدارس استعدادهای درخشان ، توجه به آموزه های قرآنی در مدارس استعدادهای درخشان،  تقویت مهارت های سواد قرآنی در رشته های حفظ،‌ حفظ‌ ویژه،‌ قرائت و معارف قرآن کریم به شرح زیر برنامه ریزی و اجرا می شود.

 مسابقات با حضور دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم در دو بخش دختران و پسران و در رشته‌های حفظ ، حفظ ویژه ، قرائت و معارف قرآن کریم براساس محدوده و محتوای آموزشی تعیین شده در دستورالعمل ارسالی از سوی مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، برگزار می شود.

دانش آموزان با شرکت در مراحل مقدماتی ( مدرسه ای) ، میانی(استانی) و نهایی (قطبی) به رقابت پرداخته و برگزیدگان مرحله نهایی به مرحله کشوری برگزیدگان که هر ساله به میزبانی یکی از استان ها برگزار می شود راه می‌یابند.

آمار دانش آموزان شرکت کننده درمرحله کشوری بیست و سومین کنگره

جنس

تعداد

پسر

200

دختر

205

جمع

405

شایان ذکر است مرحله نهایی(قطبی) این مسابقات مرداد ماه سال جاری در 6 منطقة کشوری و 12 استان میزبان با حضور 2594 دانش‌آموز برگزار شد.