X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394 | 23:19 | نویسنده : احمد برفی

              

جواهرده یکی ازدهکده های توریستی شهرستان رامسر دراستان مازندران است که به تعبیراین جانب به بهشت زمینی خدادررامسرلقب گرفته است که اختلاف دمایش تاشهرحدود 10تا12درجه می باشد واین دهکده توریستی درفاصله 27کیلومتری رامسردرارتفاعات بیش از2000مترازسطح دریای آبهای آزاد قراردارد ودارای جاذبه های دیدنی فراوانی است که ازآن جمله می توان به آبشارهای زیبا،پارک جنگلی ،آبهای معدنی وصنایع دستی وکشاورزی وجنگلهای پهن برگ شاداب ومفرح بخش وغیره را نام برد.

جواهرده این منطقه فوق العاده رویایی به لحاظ تأثیرات آب وهوایی وگردشگری تفریحی وتوریستی و...!دیگرمتعلق به خود نیست بلکه مروارید وگنجی است وبه عنوان قطب توریستی ایران وجهان مورد استقبال واستفاده گردشگران داخلی وخارجی ازاقصی نقاط کشوروجهان قرارگرفته است.

امروزجواهرده نه فقط آبروی رامسربلکه آبروی کشوراست که به عنوان یکی ازمناطق زیبا ودیدنی ومقصد گردشگری گردشگران داخلی وخارجی بااقامتهای چند روزوچند شب قرار می گیرد ودرکوتاه سخن اینکه جواهرده یکی ازنعمات وشاهکارهای خالق هستی به بندگان زمینی است،وبااین تفاصیل جواهرده بااین شهرت جهانی زیبنده آن نیست که با کمبود امکانات واعتبارات وضعف درمدیریت مشارکتی وراهبردی رنج ببرد ودراین راستا ناگزیرم ازعدم امکانات وفراهم نبودن زیرساختهای توسعه وازهمه مهمتربکارنگرفتن مدیران باتجربه وجوانان متخصص وتحصیل کرده (مهندسی عمران،سازه،معماری،محیط زیست،منابع طبیعی،فنی و...) وداشتن برنامه واستراتژی راهبردی،گلایه نمایم واین حق هرشهروندی است ولی بنده ازاین حق شهروندی برای اعتلاءخود شهروندان استفاده خواهم کرد.امروزکه من باشما سخن می گویم هرکسی که دستی برقلم وآتش دارد ودرراه خدمت به مردم مهمان نوازوباصفا جواهرده کوتاهی کند خیانت به خود ونفی موجودیت انسان نموده است ودراین مسیرهمه باید درحفظ وآبروی جواهرده بکوشیم که دراین راه مسئولیت همگان بویژه مسئولین شهری واستانی وکشوری دوچندان خواهد بود.

برای توسعه جواهرده نیازبه مدیران عاشق،صادق،متخصص وایثارگرنیازمندیم وکارهای برزمین مانده درجواهرده این بهشت زمینی رامسربسیارزیاد است وهمه ما امروزشاهدیم که دریک تعطیلی پنج شنبه یاجمعه میلیونها نفرمسافروگردشگربرای گذران آرامش جسمی،روحی وروانی راهی جواهرده می شوند واین وظیفه ذاتی مسئولان ودست اندرکاران است که به شهروندان وگردشگران خدمات شایسته ارائه نمایند وهمه دراین پیک شلوغی شاهد ونظاره گریم که باحجم ترافیک بالا وآلاینده های متعدد وانبوهی ازانباشت زباله وکمبود خدمات وسرویسهای رایگان ازسوی شورای جواهرده هستیم،دراین مقال نمی خواهیم خدمات آنان رانادیده بگیریم،می خواهم بگویم امروز جواهرده به خود جواهرده اختصاص ندارد که مانسبت به آن بی توجه باشیم.

باید شورای جواهرده ودهیاربامشارکت وفراخوان عمومی وشفاف سازی درمنابع اموربودجه ای ودرآمدی واعلام کمبودها وامکانات ودرخواست مشارکت ازشهروندان ومسئولین شهری،استانی،کشوری وجذب سرمایه گذاران لایق وکننده کار،جواهرده راازاین بن بست ذکرشده ونشده خارج نمایند.دوستان اگرتوان این برنامه ریزی راندارند کاررابه اهلش واگذارتاپاسخگویی ازدوششان ساقط وبین وجدانهای بیدارخود راهت باشند وراهت بخوابند.

درتوسعه ابنه راهها وافزایش حریم جاده ها ورعایت مقررات ساختمانی وفنی،آسفالت بین راه جواهرده وآبعلی تابالادست جواهرده،توسعه فضای بین مبلمان میدان جواهرده وکاشت سبزه،سیستمی نمودن عوارض اتومبیلها،سرویس بهداشتی بین راهی واحداث نمازخانه،جمع آوری بهنگام ومکانیزه زباله به نحومطلوب،توسعه وهزینه کرد برنامه های فرهنگی وورزشی،احداث پارک جنگلی مدرن درچند نقطه وپولی نمودن آن به عنوان یکی ازمنابع درآمدی جواهرده،سنگفرش نمودن ونامگذاری تمامی کوچه ها که برزیبائی جواهرده خواهد افزود باید همت مظاعف وایثارشبانه روزی داشت.

من متواضعانه ازدهیاروشورای جواهرده می خواهم که باغیبت بیش ازحد وصرف نشستن پشت میزجواهرده معمای مسئله حل نخواهد شد،برقراری دیالوگ دوطرفه بین مردم ومسئولین وخبرنگاران رسانه ها می تواند شما رابه موفقیتهای چشمگیری نائل نماید،عزیزان ،سالهاست که من درتشکیلات سیاسی واداری جامعه درحال تجربه اندوزی هستم،وشماهاباید نیتهایتان راپاک وصادقانه وبیش ازتوان موجود باید درراه نام وآوازه این دهکده فوق العاده زیبای طبیعی خدادادی تلاش نمائید ودراین راه من ازبخشدارجوان وپرتلاش ونماینده پیگیردرخانه ملت وفرمانداردلسوزوپای کارمی خواهم نگاه وهمتتان برای توسعه وپیشرفت وآبادانی جواهرده بیش ازگذشته باشد تادراین مسیررضایت همگان وازهمه مهمترخداوند حی وحاضرحاصل گردد.

به امید تحقق فردایی بهتربرای آبروی رامسریعنی بهشت زمینی خدا(جواهرده).

                                                          باتقدیم احترام:احمد برفی.