X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                     

 حسین سروری در آستانه ۱۷ مردادروز خبرنگار افزود: تقارن روز خبرنگار با سالروز شهادت شهید صارمی بیانگر آن است که رسالت معرفت بخشی اصحاب رسانه برگرفته از آموزه های دینی و اخلاقی و  رسالتی تاریخی است.

وی بیان داشت: تلاش های خبرنگاران در تنویر افکار عمومی ،بیان خدمات و همچنین انعکاس مطالبات عمومی مهم و اثرگذار است.

وی تأکید نمود: روز خبرنگار در واقع روز تجلیل از    ساحت   اندیشه ،خردورزی و حرمت قلم است.

وی تأکید نمود: خبرنگاران رسالت بسیار سترگی دارند و در عصر ارتباطات و ارسال لحظه ای اخبار این نقش مهم تر جلوه گری دارد.

وی اظهار داشت: خبرنگاران از یک سو مطالبات عمومی مردم را انعکاس می دهند و از سوی دیگر ارائه دهنده خدمات هستند و این  وظیفه مندیشان  قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه و حمایتی در حوزه رسانه و خبرنگاران دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برنامه های جدی دارد.

وی گفت: تکریم از جایگاه خبرنگاران نباید فقط به روز خبرنگار منتهی شود بلکه این باور باید به فرهنگ عمومی  و اعتقاددر مدیران تبدیل شود.

وی افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی باید به جایگاه ویژه رسانه اهتمام ویژه و تعامل شایسته داشته باشند.