X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                                       

مهندس ولی پور" رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای رامسر که در این بازدید مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش رامسر را همراهی می نمودند گارگاههای مختلف این مرکز از جمله جوشکاری ،رایانه کار ،چرم دوزی ،الکترونیک و...را بازدید کردند واز نزدیک آنان را با فعالیتها وظرفیتهای آموزشی این مرکز آشنا کردند . وی در این بازدید آمادگی کامل خود را برای ارائه آموزشهای مهارتی برای صاحبان صنایع ونیروی انسانی کارخانجات مختلف اعلام کرد . "محمد صادق امینی نیا" مدیر آموزش و پرورش رامسر نیز ارئه آموزش های مهارتی بر حسب نیازجامعه و درخواست مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی راگام مهمی در توانمند سازی نیروی انسانی دانست وخواستار تعامل دوسویه مرکز آموزش فنی وحرفه ای وآموزش و پرورش در بخش هنرستان ها شد .